محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار

   عملکرد گمرکات استان قم در هشت ماهه اول سال 1397

   درآمد کل گمرکات استان قم:
   در آمد کل گمرکات استان قم به 339 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 88 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 2 میلیارد و 197 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در هفت ماهه ابتدای سال 97

   در آمد کل گمرکات استان قم به 303 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 82 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 1 میلیارد و 420میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در پنج ماهه ابتدای سال 97

   درآمد کل گمرکات استان قم:
   در آمد کل گمرکات استان قم به 268 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 71 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 969 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در چهار ماهه ابتدای سال 97

   درآمد کل گمرکات استان قم:
   در آمد کل گمرکات استان قم به 232 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 60 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 770 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

آدرس: قم-کیلومتر 5 جاده قدیم تهران -خیابان تره بار-بعد از میدان
تلفن: 025-36640862-63
پست الکترونیک: qom@irica.org
پیوندها
تعامل الکترونیک