محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  •  
  • فهرست اخبار

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در سال 1397

   در آمد کل گمرکات استان قم به 408 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 113 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 2 میلیارد و 624 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در 11 ماه سال 97

   در آمد کل گمرکات استان قم به 372 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 100 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 2 میلیارد و 518 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   عملکرد گمرکات استان قم در ده ماهه اول سال 1397

   در آمد کل گمرکات استان قم به 355 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 94 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 2 میلیارد و 455 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   عملکرد گمرکات استان قم در نه ماهه اول سال 1397

   در آمد کل گمرکات استان قم به 347 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 91 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 2 میلیارد و 298 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   عملکرد گمرکات استان قم در هشت ماهه اول سال 1397

   درآمد کل گمرکات استان قم:
   در آمد کل گمرکات استان قم به 339 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 88 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 2 میلیارد و 197 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در هفت ماهه ابتدای سال 97

   در آمد کل گمرکات استان قم به 303 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 82 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 1 میلیارد و 420میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در پنج ماهه ابتدای سال 97

   درآمد کل گمرکات استان قم:
   در آمد کل گمرکات استان قم به 268 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 71 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده وسایر عوارض و مبلغ 969 میلیون تومان درآمد استانی بوده است .

آدرس: قم-کیلومتر 5 جاده قدیم تهران -خیابان تره بار-بعد از میدان
تلفن: 025-36640862-63
پست الکترونیک: Ghom customs@irica.org
پیوندها
تعامل الکترونیک