• اخبار و رویدادها

   بازدید آیت الله آشتیانی از گمرکات استان

   بازدید ریاست محترم شورای امر به معروف و نهی از منکر استان قم از گمرکات استان

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در سال 1397

   در آمد کل گمرکات استان قم به 408 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 113 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ...

   آمار فعالیت گمرکات استان قم در 11 ماه سال 97

   در آمد کل گمرکات استان قم به 372 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 100 میلیارد تومان 9درصد مالیات بر ارزش افزوده ...

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن