• اخبار و رویدادها

   عملکرد گمرکات استان قم در هشت ماهه اول سال 1397

   درآمد کل گمرکات استان قم:
   در آمد کل گمرکات استان قم به 339 میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد در این مدت مبلغ 88 میلیارد ...

   برگزاری جلسه پرسش و پاسخ تجار و صادر کنندگان و واحد های تولیدی مستقر ...

   به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات استان قم، جلسه ای تحت عنوان جلسه پرسش و پاسخ با حضور آقایان محمد خلیلی مدیرکل محترم گمرکات استان، ...

   جلسه پرسش و پاسخ تجار و صادر کنندگان و نمایندگان واحد های تولیدی با ...

   به گزارش روابط عمومی اداره کل گمرکات استان قم ، جلسه پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای خلیلی مدیر کل گمرکات استان ، تجار ، صادر کنندگان و ...

  • گمرک، پیشرو در ایجاد بستر کسب و کار امن